Biến đổi khí hậu tiếng Anh là gì

Biến đổi khí hậu trong tiếng Anh được gọi là Climate change. Đây là sự thay đổi của khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển và băng quyển do các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một khoảng thời gian nhất định.

bien doi khi hau tieng anh la gi

Biến đổi khí hậu tiếng Anh là Climate change, phiên âm là ˈklɑɪ.mət ˈtʃeɪndʒ. Sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, băng quyển bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một thời gian nhất định thường tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến biến đổi khí hậu.

Stormy /ˈstɔːrmi/: Cơn bão.

Drought /draʊt/: Hạn hán.

Pollution /pəˈluːʃən/: Sự ô nhiễm.

Acid rain /ˈæsɪd reɪn/: Mưa axit.

Earthquake /ˈɜːθkweɪk/: Cơn động đất.

Erosion /ɪˈrəʊʒən/: Sự xói mòn.

Tsunami /tsuːˈnɑː.mi/: Sóng thần.

Volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/: Núi lửa.

Tornado /tɔːˈneɪdəʊ/: Lốc xoáy, bão lớn.

Greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊs ɪˈfekt/: Hiệu ứng nhà kính.

High pressure /ˌhaɪ ˈpreʃər/: Áp suất cao.

Degrade ecosystems /dɪˈɡreɪd ˈiːkəʊsɪstəm/: Suy thoái hệ sinh thái.

Global warming /ˌɡloʊblˈwɔːrmɪŋ/: Hiện tượng ấm nóng toàn cầu.

Những nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu.

Dân số tăng đột biến do đó nhu cầu sinh hoạt tăng cao, lượng khí thải tăng cao dẫn đến những nguy cơ gián tiếp trong tình hình biến đổi khí hậu.

Khí thải từ các phương tiện giao thông, nhà máy theo nhiều thống kê thì lượng khí thải đã tăng lên đáng kể trên thế giới trong một khoảng thời gian ngắn.

Hiệu ứng nhà kính do sự hình thành carbon dioxide, chúng tạo một lớp màng bao quanh trái đất giữ nhiệt của mặt trời ngăn không cho chúng tán ngược lại không gian.

Mực nước biển dâng cao, axit hóa đại dương là biểu hiện của biến đổi khí hậu do nhiệt độ tăng cao và băng tan khiến nước bị giãn nở.

Các hoạt động địa chất, phun trào núi lửa qua các thời kỳ địa chất do quá trình kiến tạo, sự trôi dạt khí và tro được tạo ra khi núi lửa phun trào ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu trong nhiều năm.

Bài viết biến đổi khí hậu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339