Lễ mở bán tiếng Anh là gì

Lễ mở bán trong tiếng Anh được gọi là “sale opening event”. Đây là sự kiện doanh nghiệp tổ chức nhằm tiếp thị sản phẩm bất động sản của họ đến người tiêu dùng tiềm năng cũng như các nhà đầu tư.

le mo ban tieng anh la gi

Lễ mở bán tiếng Anh là sale opening event. Lễ mở bán được doanh nghiệp tổ chức với mục tiêu tiếp thị sản phẩm nhà đất của mình đến tay người tiêu dùng tiềm năng cũng như các nhà đầu tư.

Lễ mở bán là sự kiện được tổ chức khi 1 dự án đến giai đoạn mở bán, chủ đầu tư sẽ tổ chức lễ mở bán để giới thiệu sản phẩm đến những khách hàng tiềm năng.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất động sản.

lễ mở bán tiếng Anh là gì, SGVProperty /ˈprɑː.pe.ti/: Khu vực thuộc quyền sở hữu của tư nhân.

Project /ˈprɑː.dʒekt/: Dự án.

Real Estale Consultant /ˈriː.əl ɪˌsteɪt kənˈsʌl.tənt/: Tư vấn bất động sản.

Developer /dɪˈvel.ə.pe/: Nhà phát triển.

Investor /ɪnˈves.tər/: Chủ đầu tư .

Architect /ˈɑːr.kə.tekt/: Kiến trúc sư.

Supervisor /ˈsuː.pɚ.vaɪz/: Giám sát.

Constructor /kənˈstrʌk.t̬ɚ/: Nhà thầu thi công.

Condominium /ˌkɑːn.dəˈmɪn.i.əm/: Chung cư căn hộ mà người chủ căn hộ có chủ quyền.

Shed /ʃed/: Nhà thô sơ để làm kho, xưởng.

Bài viết lễ mở bán tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339