Công nghệ AI là gì?

Trí thông minh nhân tạo, viết tắt là AI (Artificial Intelligence), là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập giống như con người trên máy móc, đặc biệt là trong các hệ thống máy tính.

cong nghe ai la gi

Công nghệ AI viết tắt của Artifical Intelligence được gọi là trí thông minh nhân tạo là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính.

Phân loại công nghệ AI:

Phân theo mức độ phức tạp, ta có thể phân AI thành 4 loại sau:

Loại 1: Công nghệ AI phản ứng.

Loại 2: Công nghệ AI với bộ nhớ hạn chế.

Loại 3: Lý thuyết về trí tuệ nhân tạo.

Loại 4: Tự nhận thức.

Công nghệ AI được áp dụng vào các ứng dụng đặc biệt như những hệ thống về chuyên gia, nhận dạng giọng nói, thị giác máy.

Tất cả đều có thể nhận dạng được khuôn mặt, chữ viết hoặc vật thể của người dùng.

Các ưu điểm và nhược điểm của công nghệ AI:

Ưu điểm: Tạo việc làm, tăng khả năng của con người.

Nhược điểm: Nhiều công việc không còn chỗ cho con người, những người lao động học vấn thấp bị bỏ lại xa, tạo ra nhiều cuộc tấn công và tuyên truyền không có mục đích, thúc đẩy sự phân chia xã hội.

Bài viết công nghệ AI là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339