Ốm nặng tiếng Anh là gì

Tình trạng “ốm nặng” trong tiếng Anh được gọi là “seriously ill.” Đây là trạng thái hoạt động không bình thường của cơ thể, thường đi kèm với cảm giác khó chịu, sốt cao, mệt mỏi, và buồn nôn.

om nang tieng anh la gi

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến ốm nặng:

Media in Serbia had reported him seriously ill following earlier colon surgery.

Truyền thông ở Serbia đã báo cáo ông bị bệnh nặng sau cuộc phẫu thuật đại tràng trước đó.

The second man was seriously ill in the hospital Wednesday with stomach wounds.

Người đàn ông thứ hai bị ốm nặng trong bệnh viện hôm thứ tư với những vết thương ở bụng.

Most of the others were either elderly or seriously ill or disabled.

Hầu hết những người khác đều là người già hoặc bị bệnh nặng hoặc tàn tật.

Seriously ill patients are stabilized aboard the ship then transported ashore.

Bệnh nhân bị bệnh nặng được ổn định trên tàu sau đó được vận chuyển lên bờ.

They wonder what will happen to them if they become seriously ill.

Họ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ bị bệnh nặng.

People who are seriously ill may feel exhausted even after staying in bed for hours at a time.

Những người bị bệnh nặng có thể cảm thấy kiệt sức ngay cả sau khi nằm trên giường hàng giờ liền.

His mother was very seriously ill and she recently passed away.

Mẹ anh bị bệnh rất nặng và gần đây bà đã qua đời.

Bài viết ốm nặng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

5/5 - (148 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339