Chăm học tiếng Anh là gì

Chăm chỉ học tiếng Anh được gọi là “study hard.” Đây là việc học tập một cách chuyên cần, kiên trì, có sự tự động, nhiệt huyết và đầy đủ sự say mê, cố gắng nắm vững kiến thức thông qua việc tham khảo sách vở và internet.

cham hoc tieng anh la gi

Một số câu liên quan đến chăm học trong tiếng Anh:

Don’t you worry about such things, just study hard.

Đừng có nghĩ quá nhiều về nó, chỉ cần chăm học thôi.

Amid these distractions, she continued to study hard and won several prizes.

Giữa những phiền nhiễu này, cô ấy tiếp tục học tập chăm chỉ và giành được một số giải thưởng.

You study hard, you get good grades, you get into good schools.

Bạn học chăm chỉ, bạn đạt điểm cao, bạn vào trường tốt.

He told us to study hard to do well for the country.

Anh ấy bảo chúng tôi học tập chăm chỉ để làm tốt cho đất nước.

If you want to be a student, you have to study hard.

Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, bạn phải học tập chăm chỉ.

Abhimanyu studies hard and gets selected for a good post in Haryana Police.

Abhimanyu học tập chăm chỉ và được chọn vào một vị trí tốt trong Cảnh sát Haryana.

Hikaru studies hard for college and decides to become a doctor.

Hikaru học chăm chỉ để học đại học và quyết định trở thành bác sĩ.

You want us to study hard and go to a good university, right?

Bạn muốn chúng tôi học tập chăm chỉ và vào một trường đại học tốt, phải không?

He studies hard, is doing well, and has made his mother very proud.

Anh ấy học hành chăm chỉ, học giỏi, và khiến mẹ anh ấy rất tự hào.

She studies hard to get into Hyung-Jun’s university.

Cô ấy học tập chăm chỉ để có thể vào đại học của Hyung-Jun.

Bài viết chăm học tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

5/5 - (277 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339