Come off as là gì

“Come off as” là một cụm động từ, tùy thuộc vào ngữ cảnh, có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau như: để lại ấn tượng là, có vẻ như là, tỏ ra như là, xuất hiện như là, hoặc thậm chí là hành động như là…vv.

come off as la gi

Come off as là một cụm động từ, tùy vào trong ngữ cảnh nó có thể mang nghĩa khác nhau như: có vẻ là (chất lượng hoặc ký tự được chỉ định), dường như là, đi ra như, tấn công bạn với tư cách là, vv.

Từ đồng nghĩa với come off as:

Act, appear, come across (as), feel, look, make, seem, sound.

Một số cụm động từ liên quan đến Come off as:

Come at: đạt tới, đến được, nắm được, thấy.

Come away: đi xa, rời ra.

Come back: trở lại, được nhớ lại, cải lại.

Come before: đến trước.

Come in for: có phần, nhận được.

Come on: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp.

Come over: vượt (biển), băng (đồng…).

Come round: đi nhanh, đi vòng.

Come under: rơi vào loại, nằm trong loại.

Come up with: tìm ra, nảy ra.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Come off as:

He came off as a stuffy old man.

Ông ấy ra đi như một ông già ngột ngạt.

What I was wondering is about “come off as”?

Điều tôi băn khoăn là về việc “xuất hiện với tư cách” là?

He’s really just shy, but he comes off as a little arrogant.

Anh ấy thực sự chỉ nhút nhát, nhưng anh ấy có một chút kiêu ngạo.

They all come off as well-meaning but ultimately unlikable guys.

Tất cả họ đều là những người có ý nghĩa tốt nhưng cuối cùng là những người không thể tin được.

A man wanted to date a woman, but she turned him down. Then, the man says, “do you not like me because I come off as kind of a slick snake oil salesman?”.

Một người đàn ông muốn hẹn hò với một người phụ nữ, nhưng cô ấy đã từ chối anh ta. Sau đó, người đàn ông nói, “bạn không thích tôi bởi vì tôi xuất hiện như một loại một nhân viên bán dầu rắn bóng bẩy?”.

Bài viết Come off as là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339