Chén cơm tiếng Anh là gì

Chén cơm trong tiếng Anh được gọi là “rice bowl,” phiên âm là raɪs bəʊl. Đây là một vật dụng tròn, hình dạng hòn cầu lõm, được sử dụng để đựng thực phẩm và chất lỏng, thường dùng trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

chen com tieng anh la gi

Chén cơm tiếng Anh là rice bowl, phiên âm là raɪs bəʊl, là một vật dụng to tròn có hình bán cầu lõm, dùng để chứa đựng thực phẩm và chất lỏng, thường được sử dụng trong việc sinh hoạt ăn uống hằng ngày. Chén cơm thông thường được làm từ các vật liệu khác nhau như là sứ, nhựa, thủy tinh, kim loại, đất sét.

Một số từ vựng liên quan đến vật dụng ăn uống trong tiếng Anh.

Bowl /bəʊl/: Cái chén, cái bát.

Chopsticks /ˈʧɒpstɪks/: Đôi đũa.

Plate /pleɪt/: Cái dĩa.

Spoon /spuːn/: Cái muỗng.

Fork /fɔːk/: Cái nĩa.

Knife /naɪf/: Con dao.

Tongs /tɒŋz/: Cái kẹp gắp.

Napkin /ˈnæpkɪn/: Khăn ăn.

Ladle /ˈleɪdl/: Cái muôi múc canh.

Straw /strɔː/: Ống hút.

Glass /glɑːs/: Cái ly.

Cup /kʌp/: Cái cốc.

Một số mẫu câu liên quan đến chén cơm trong tiếng Anh.

Every time away from home, Kiet often recalled the frugal delicious rice bolws of his family.

Mỗi lần xa nhà, Kiệt thường nhớ lại những chén cơm thơm ngon đạm bạc của gia đình mình.

Every day, my nephew Xiao Bao usually eats 3 cups of rice with vegetable soup.

Hằng ngày, cháu trai tôi Tiểu Bảo thường ăn 3 chén cơm với canh rau.

Wang, at least you have to eat 2 cups of rice at noon and evening, eating too little will not be good for your health.

Wang, ít nhất cậu phải ăn 2 chén cơm vào buổi trưa lẫn tối, ăn ít quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe mình đâu.

As far as I know, 1 cup of white rice 100g will be equivalent to 130 calories.

Theo tôi được biết thì 1 chén cơm trắng 100g sẽ tương đương với 130 calo.

Bài viết chén cơm tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi metropolethuthiemvn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339